Cercetator, despre leacurile din batrani

67  Dr. ing. Delia Gabriela Dumbravă: Cea mai mare încredere o am în produsele naturale. Acestea sunt compatibile cu celulele vii şi pot avea cu adevărat efecte vindecătoare. Cred că medicina viitorului este medicina integrală, urmaşa modernă a medicinei zamolxiene practicată de strămoşii noştri daci, medicina despre care Herodot avea o părere deosebită. Medicina integrală nu se ocupă numai de vindecarea afecţiunilor fizice sau mentale, aşa cum o face medicina modernă, ci are în vedere în primul rând vindecarea spirituală, apoi vindecarea minţii şi a trupului. Această medicină nu exclude cunoaşterea medicinei moderne, doar o completează, o întregeşte, ocupându-se de fiinţa umană ca un întreg: suflet, raţiune şi trup. La noi în ţară au început să apară de nişte ani buni medici care practică acest tip de medicină, cu rezultate deosebite. Mult um im Sursei.