STOP 5G – campanie sesizare/somare autoritati

URGENT

TERMENUL LIMITA 25 Octombrie 2019

Ca raspuns la petitiile noastre, ale tuturor, au prelungit termenul consultarii publice cu inca 20 de zile. Asadar scrieti petitii individuale in continuare, conteaza enorm!

Mail-ul va fi conceput sub forma de cerere :

Adrese de email: propuneri@msinf.rorelatiicupublicul@comunicatii.gov.ro, cabinetministru@comunicatii.gov.ro, ancom@ancom.org.ro , cabinetsecretardestat1@comunicatii.gov.ro, cabinetsecretardestat2@comunicatii.gov.ro, pm@gov.ro, consultare@ancom.org.ro, relatiipublice@just.ro, cc la office@apc-romania.ro

Subiect: NU 5G, NU adoptati ordonanta de urgenta pentru simplificarea procedurii de autorizare a executärii lucrärilor de constructii cu privire la infrastructura fizicä necesarä sustinerii retelelor de comunicatii electronice, precum pentru modificarea si completarea unor acte normative

Doamna Prim Ministru,

Domnule Ministru,

Subsemnatul …………………, ,data nasterii …………………………., domiciliata in ……………….., jud ………, str. ……….., nr …………., avand C.I cu Seria …… Numarul ……….., CNP ……. , cetățean român, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 si Legea 233/2002 actualizată va scriu să vă informez că nu sunt de acord cu tehnologia 5G si nici cu Ordonanța de urgență pentru simplificarea procedurii de autorizare a executärii lucrärilor de constructii cu privire la infrastructura fizicä necesarä sustinerii retelelor de comunicatii electronice, precum pentru modificarea si completarea unor acte normative, va solicit să aplicați principiul precauției, așa cum au procedat și alte state sau orașe europene în privința tehnologiei 5G și să opriti orice demers în vederea realizării operabilității acestei tehnologii având următoarele motive:

Tehnologia 5G nu este de utilitate publică, telecomunicatiile 5G necesită instalarea a zeci de milioane de noi antene „cu celule mici” ceea ce generează poluare electromagnetică sporită. Vorbim despre o antena la fiecare 3 până la 12 case în zone rezidențiale și la fiecare bloc din zonele centrale fara acordul nostru al proprietarilor, cei care vor suporta efectele nocive.

Dovezile clinice acumulate despre oameni bolnavi şi afectaţi, dovezi experimentale legate de distrugerea ADN, a celulelor şi organelor într-o largă varietate de plante şi animale, precum şi dovada epidemiologică a faptului că majoritatea afecţiunilor civilizaţiei moderne – cancer, boli de inimă şi diabet – sunt, în mare parte, cauzate de poluare electromagnetică, constituie subiectul unei baze de literatură de mai mult de 10,000 studii de specialitate revizuite. Gasiti aici mai multe informatii despre impactul nociv asupra oamenilor si asupra mediului inconjurator: https://www.5gspaceappeal.org/s/Apel-internaional-Stop-5G-pe-Pmant-i-in-Spaiu-4efp.pdf

In drept:

Prin implementarea tehnologiei 5G si prin facilitatarea cu aceasta masură(OUG) ni se incalcă dreptul la viata si integritate fizica, si implicit la sanatate, garantat de art. 2 din Conventia Drepturilor Omului ratificata de Romania prin Legea nr. 30 din 18.05.1994 (publicata in M. Of. Nr. 135/31.05.1994) si consacrat de art. 22, art. 34 si art. 35 din Constitutia Romaniei care presupun si eliminarea din mediul biologic al individului a oricarui risc potential pentru sanatatea si bunastarea sa dar se incalca si urmatoarele alte articole din Constituția României:

ARTICOLUL 115

(6) Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.

ARTICOLUL 35 din Constitutie – Dreptul la mediu sănătos

(1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic.

(2) Statul asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.

(3) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător.

ARTICOLUL 44 – Dreptul de proprietate privata

(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publica poate folosi SUBSOLUL oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru alte daune imputabile autorităţii.

Acordurile internaţionale violate de acest proiect de OUG abuziv:

 1. Convenţia asupra drepturilor copilului a UN afirmă că statele vor “face demersuri să
  asigure copilului un nivel de protecţie si grijă necesar pentru binele său” (art. 3), “să se asigure …supravieţuirea şi dezvoltarea copilului” (art. 6) şi “să ia măsuri corespunzătoare împotriva bolilor …luând în considerare pericolele şi riscurile poluării mediului” (art. 24(c)).
 2. Codul de la Nuremberg (1949) se referă la toate experimentele pe oameni, incluzând astfel
  dezvoltarea de 5G cu nivele de radiaţii RF noi, mai mari şi cu un tip de expunere ce nu a fost testatpentru siguranţă înainte de a fi adus pe piaţă. “Aprobarea voluntară a oamenilor este absolut esenţială” (art. 1). Expunerea la 5G va deveni involuntară. “Niciun experiment nu poate fi derulat, unde există un motiv a priori să se creadă că moartea sau incapacitarea poate apărea” (art. 5).
 3. Consiliul Mondial pentru Standardizarea Telecomunicaţiilor (2012) al Uniunii Internaţionale
  pentru Telecomunicaţii (ITU) a afirmat că “este necesar ca publicul să fie informat despre efectele posibile ale expunerii la câmpuri electromagnetice (EMFs)” şi a invitat statele membre să “adopte măsuri potrivite în vederea asigurării respectării recomandărilor internaţionale corespunzătoare de protecţie a sănătăţii împotriva efectelor adverse ale EMF”.
 4. Evaluarea intermediară a Planului de Acţiune privind Mediul şi Sănătatea din Europa 2004-
  2010 (2008): “Parlamentul European … notează că limitele existente pentru public asupra
  expunerii la câmpuri electromagnetice nu mai sunt de actualitate, … în mod evident nu iau în calcul dezvoltarea tehnologiilor informatice şi de comunicaţii, sau recomandările Agenţiei de Mediu din Europa sau standardele mai stricte de emisie adoptate, de exemplu, în Belgia, Italia şi Austria, şi nu adresează problematica grupurilor vulnerabile, cum ar fi femeile gravide, nounăscuţii şi copiii.”
 5. Rezoluţia 1815 (Consiliul Europei, 2011): “Trebuie luate toate măsurile rezonabile spre a se
  reduce expunerea la câmpuri electromagnetice, în special la frecvenţe radio de la telefoane
  mobile, în particular expunerea copiilor şi a tinerilor.”
 6. Declaraţia Naţiunilor Unite asupra Mediului (1972): “Aruncarea substanţelor toxice … în
  cantităţi sau concentraţii ce exced capacitatea mediului de a le procesa, trebuie oprită pentru a asigura că o distrugere semnificativă sau ireversibilă nu se produce asupra ecosistemelor.”
  (principiul 6).
 7. Carta mondială pentru natură (1982): “Activităţile ce pot cauza o distrugere ireversibilă a
  naturii trebuie sa fie evitate … [U]nde efectele adverse nu sunt înţelese în totalitate, activităţiletrebuie întrerupte” (art. 11).
 8. Declaraţia de la Rio privind Mediul şi Dezvoltarea (1992): “Statele au … responsabilitatea
  de a se asigura că activităţile din jurisdicţia sau sub controlul lor nu cauzează prejudicii mediului altor state sau dincolo de limitele jurisdicţiei proprii” (principiul 2).
 9. Summitul Mondial al Naţiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă (2002): “Există o nevoie
  urgentă de … a crea raspunsuri mai eficiente în ceea ce priveşte politicile naţionale şi regionale legate de ameninţările de mediu asupra sănătăţii oamenilor” (para. 54(k)).
 10. Convenţia Africană asupra Conservării Mediului şi Resurselor Naturale (2017): “Părţile vor
  … lua toate măsurile corespunzătoare pentru a preveni, ameliora şi elimina cât de mult posibil efectele detrimentale asupra mediului, în particular din cauza substanţelor radioactive, toxice şi a altor substanţe şi deşeuri periculoase.” (art. 13).
  Sănătatea şi drepturile omului
 11. Declaraţia universală a drepturilor omului: “Fiecare are dreptul la viaţă, libertate şi
  securitate personală” (art. 3).
 12. Strategia Naţiunilor Unite asupra Sănătăţii Femeilor, Copiilor şi Adolescenţilor (2016-2030)
  are ca obiective să “transforme”, prin extinderea mediilor pozitive; să “supravieţuiască”, prin  reducerea mortalităţii materne şi infantile; şi să “progreseze” prin asigurarea sănătăţii şi a stării de bine şi reducerea numărului de decese şi boli generate de poluare.
  Spaţiu
 13. Tratatul privind Spaţiul Cosmic (1967) declară că “folosirea spaţiului cosmic să fie făcută
  astfel încât să “se evite contaminarea sa precum şi fără a produce schimbări adverse în mediul Pământului” (art. IX).
 14. Orientările strategice ale Naţiunilor Unite pentru sustenabilitatea pe termen lung a
  activităţilor din spaţiul cosmic (2018): “Statele şi organizaţiile internaţionale interguvernamentale trebuie să adreseze … riscurile asupra oamenilor, proprietăţii, sănătăţii publice, şi mediului legate de lansarea, operarea pe orbită şi reintrarea obiectelor spaţiale” (orientarea strategică 2.2(c)).

Va atasez si anexele cu precedente din justitie care dovedesc ilegalitatea antenelor montate de companiile telecom in perimetrul locuintelor, studii, referinte si practici din alte tari.

 

Va multumesc,

Numele:

……………………………

Data:

 

Precedente in justitie

1. Tribunalul Comercial Cluj a respins in aprilie 2011 acțiunea companiei de telefonie Orange prin care cerea obligarea locatarilor dintr-un bloc din Mănăștur să permită pornirea antenelor de pe imobil: http://ziuadecj.realitatea.net/…/orange-pierde-procesul-ant….

2. Un orădean a înfruntat cu tenacitate compania Vodafone pentru desființarea antenei de emisie-recepție montate pe terasa blocului în care locuiește. Sentința obținută in februarie 2013 îi dă dreptate, instanța acceptând, pentru prima oară în România, că emisiile antenelor GSM sunt nocive și pot provoca inclusiv cancer cerebral: http://www.ebihoreanul.ro/…/jos-antena-in-premiera-judecato…;

3. O asociație de proprietari din blocul nr. 30 B, din orașul Reșița, str. Petru Maior, județul Caraș Severin, a obtinut pe 6 decembrie 2016 la Judecătoria Sectorului 1 o decizie prin care compania de telefonie Vodafone este obligată să demonteze antena GSM de pe bloc.

4. HG nr. 520 din 2016 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice (M. Of. al Romaniei nr. 576 din 28 iul. 2016) stabilește cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor, generate sau care pot fi generate de expunerea la câmpuri electromagnetice la locul de muncă. Daca pentru lucratori exista reglementari specifice privind expunerea temporara la câmpuri electromagnetice, atunci de ce nu ar beneficia de acestea si oamenii care locuiesc permanent in astfel de amplasamente?

5. În data de 29 ianuarie 2015, a fost adoptată în Franța legea cu privire la limitarea expunerii la undele electromagnetice (publicată oficial în 10 febr. 2015). Este începutul recunoașterii pericolului radio-frecvențelor asupra sănătății.Legea prevede reguli mai stricte privind publicitatea în domeniul telefoniei mobile și a celorlalte tehnologii fără fir: a fost interzisă recomandarea și vânzarea unui telefon mobil copiilor sub 14 ani. În plus, toate reclamele despre telefoanele mobile trebuie să recomande utilizarea căștilor. A fost interzisă utilizarea rețelelor Wi-Fi în locațiile destinate activităților pentru copii mai mici de trei ani, iar în școli sunt permise doar în spații dedicate activităților legate de tehnologia informației: http://www.vie-publique.fr/…/proposition-loi-relative-sobri….

6. Deocamdata, masurarile test de campuri electromagnetice, efectuate de ANCOM in Romania, sunt pe doua cazuri izolate „device to device”, nu pe campuri multiple cumulate in hot spot-uri specifice aglomerarilor urbane de tip smart-city si nu sunt concludente privind impactul pe termen lung asupra sanatatii populatiei. Pe plan international masurarile au fost un esec chiar din punct de vedere tehnic, vitezele de download 5G nu au fost mai mari decat cele furnizate acum de tehnologia 4G. Costurile imense de implementare si lipsa telefoanelor mobile pentru 5G sunt alte impedimente care intarzie lansarea oficiala a retelelor 5G.

Oameni de stiinta de top confirma temerile noastre

Dr. Martin Pall de la Universitatea Statului Washington,vorbind la o masa rotunda organizata de NIH si CDC, a afirmat: „Introducerea retelelor 5G fara ca un singur test biologic sa fi furnizat dovada sigurantei in ceea ce priveste sanatatea fiintelor umane, animalelor si mediului este absolut nebuneasca.”: https://www.youtube.com/watch?v=kBsUWbUB6PE si https://s3.amazonaws.com/media…/dr-pall-5g-hazard-letter.pdf.

Aceasta actiune este echivalenta cu a pune la dispozitia publicului noi medicamente fara a efectua un singur test privind siguranta si eficacitatea acestora.

STUDII SI REFERINTE ALTE TARI

 1.  Studii si referinte: https://doarortodox.files.wordpress.com/2019/02/apel-international-stop-5g-pe-pamant-si-in-spatiu.pdf
 2. Revoltă națională în Elveția împotriva 5G. Federația Doctorilor Elvețieni spune că nu există niciun studiu care să certifice siguranța noii tehnologii https://www.activenews.ro/externe/Revolta-nationala-in-Elvetia-impotriva-5G.-Federatia-Doctorilor-Elvetieni-spune-ca-nu-exista-niciun-studiu-care-sa-certifice-siguranta-noii-tehnologii-157903?fbclid=IwAR1tRHeibnU1t-l0Nl_JHNhw9HTgGCEr5Z5Nnkh4zfZ-ECDG1kugHINgl2g
 3. https://www.activenews.ro/stiri-it-c/Bruxelles-primul-oras-care-BLOCHEAZA-implementarea-tehnologiei-5G-din-cauza-riscurilor-pentru-sanatate-155317
 4.  Anglia, Lloyds din Londra, unul dintre cele mai importante grupuri de asigurări din lume, refuză să incheie contracte de asigurare a sănătății față de efectele tehnologiilor wireless 5G (“Wi-Fi”): https://principia-scientific.org/lloyds-insurers-refuse-to-cover-5g-wi-fi-illnesses/, publicata in 12 februarie 2019
 5. Italia, un district al Romei a votat impotriva testelor 5G. Sunt de așteptat alte voturi pentru stoparea testelor 5G în patru consilii regionale, un consiliu provincial și alte consilii municipale din Italia: https://www.terranuova.it/News/Attualita/Un-Municipio-di-Roma-vota-contro-il-5G-cosa-fara-la-Giunta, publicata in 28 martie 2019;
 6. Rusia, Ministerul rus al Apărării refuză să transfere frecvențe pentru 5G, ceea ce întârzie efectiv orice lansare de 5G timp de mai mulți ani: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/03/28/797714-minoboroni-otkazalos-peredavat-5g, publicata in 28 martie 2019;
 7. Italia, Florenta aplică principiul precauției, refuzând sa permita instalarea retelei 5G, referindu-se la “ambiguitatea și incertitudinea organismelor supranaționale și a organismelor private (cum ar fi ICNIRP)”, care “au poziții foarte diferite unul fata de celălalt, în ciuda dovezilor uriașe ale studiilor publicate privind impactul asupra sanatatii”: https://oasisana.com/2019/04/05/provoca-danni-al-corpo-firenze-frena-sul-5g-e-applica-il-principio-di-precauzione-approvata-con-voto-quasi-unanime-la-mozione-in-difesa-della-salute-notizia-esclusiva-oasi-sana/, publicata in 5 aprilie 2019;
 8.  Belgia, Ministrul Mediului a declarat ca Bruxelles opreste planurile de lansare a retelelor 5G, pentru ca nivelele de radiatii sunt imposibil de estimat si “Oamenii din Bruxelles nu sunt porci de Guineea, a căror stare de sănătate o pot vinde pentru profit”: http://www.brusselstimes.com/brussels/14753/radiation-concerns-halt-brussels-5g-for-now, publicata in 1 aprilie 2019
 9. Germania, germanii au semnat in masa o petitie pentru a determina Bundestag-ul sa dezbata stoparea acordarii licentelor 5G pana la lamurirea impactului asupra sanatatii: https://www.telecompaper.com/news/germans-petition-parliament-to-stop-5g-auction-on-health-grounds–1287962, publicata pe 4 aprilie 2019;
 10.  Olanda, Membrii Parlamentului din Țările de Jos insistă ca cercetarea în domeniul impactului radiațiilor să fie efectuată înainte de aprobarea rețelelor 5G: https://takebackyourpower.net/5g-the-dominoes-are-starting-to-fall/, publicata in 4 aprilie 2019;
 11.  SUA, Judecătorii de la Curtea Supremă din California au validat în unanimitate o ordonanță din San Francisco din 2011, care impune companiilor de telecomunicații obținerea de autorizații de la nivelul local, nu federal, înainte de a plasa antenele pe infrastructura orașului: https://zero5g.com/2019/california-supreme-court-sides-with-cities-in-small-cell-faceoff/, publicata in 5 aprilie 2019;
 12. Elvetia, Cantonul Vaud a adoptat o rezoluție prin care solicită un moratoriu asupra instalarii antenelor 5G până la publicarea în această vară a unui raport privind 5G de către Oficiul Federal Elvețian pentru Mediu: https://takebackyourpower.net/5g-vaud-switzerland-adopts-moratorium/, publicata in 9 aprilie 2019
 13. Elvetia, Geneva adoptă o moțiune pentru un moratoriu privind 5G, cerând Consiliului de Stat să solicite OMS să monitorizeze studii științifice independente, pentru a determina efectele nocive ale 5G: https://www.letemps.ch/suisse/geneve-adopte-une-motion-un-moratoire-5g, publicata in 11 aprilie 2019.