Responsabilizare clasa politica pentru pactul ONU pentru migratie

TACEREA, INACTIUNEA=TRADAREA GENERATIILOR VIITOARE

Sa actionam cat se mai poate! Pe 19 decembrie 2018 s-a ratificat la New York! Romania trebuie sa isi apere granitele, suveranitate in acest context amenintator!

TEXT PETITIE mai jos, si mai jos, dupa texte, gasiti adresele de email extrase ale parlamentarilor si ale institutiilor administrative

 

 

 

 

In conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002

Subsemnatul… …………domiciliat in …………, sector …….., Bdul. ……….. nr….. bl…. sc…. et….. ap….., CNP…………………………., identificat cu CI seria …… nr………. emisa de …………………… la data de …………………..

Doamna/Domnule,

ROMÂNIA, ca stat membru ONU, poate cere un vot pentru a vota ÎMPOTRIVĂ la Adunarea Generală ONU (se va desfășura în perioada 17-19 decembrie) în care se va vota și adopta final pactul COMPACT ONU pentru MIGRAȚIE (for Safe, Orderly and Regular Migration)!

Alături de Austria, Polonia, Ungaria, Bulgaria, Cehia, SUA etc. România trebuie să respingă Pactul Global pentru Migrație! Interesul național apărat de Constituție (cf. art. 3, al. 4: „Pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populații străine” și art.1, alin.1: „România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil”) este ca ministrul de externe să nu semneze acest pact. Cerem implicarea în acest demers a Președinției și a Parlamentului. Indiferent de subordonarea politică, președintele, parlamentarii și guvernanții au obligația să-și respecte jurămîntul dat la învestire de a apăra Constituția României. Chemăm pe toți credincioșii să facă rugăciuni străruitoare pentru luminarea minții tuturora, dar mai ales a celor responsabili în
această problemă de care depinde viitorul României. Ne alăturăm protestelor ONG-urilor, asociațiilor și formațiunilor care deja și-au anunțat acțiunile în
zilele următoare.

NU PUTETI SA IGNORATI cei 4000 de semnatari ai petiției care se alatura protestelor din strada impotriva Tratatului ONU pentru migratie cu argumente: adresa petitiei
https://www.petitieonline.com/nu_migraiei_pe_teritoriul_romaniei?a=2

Cine sustine ca nu se vor transfera cote de imigranti catre statelor membre UE nu este informat sau este mincinos.
cititi textele adoptate de Parlamentul European de aici: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML+TA+P8-TA-2018-0118+0+DOC+PDF+V0%2F%2FRO&fbclid=IwAR35QKX2xoA5GKIFymrXyDlYLE-1LBqIjSMTW3RQdddBqA3uoKbs7Rn5bgk

Articolul 20. solicită dezvoltarea și consolidarea robustă a soluțiilor de relocare în cadrul pactului negociat, ca element cheie pentru o partajare echitabilă a responsabilităților, prin intermediul unor angajamente specifice și coordonate care vor stabili sau vor crește domeniul de aplicare, dimensiunea și calitatea programelor de relocare, pentru a îndeplini nevoile de relocare anuale identificate de UNHCR la nivel mondial; invită statele membre ale UE, în special, să își îndeplinească obligatiile”

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca sustinerea din partea Romaniei a Compactului Global pentru Migratie (CGM), programat a fi semnat la Marakesh in 10-11 decembrie 2018, reprezinta o grava amenintare cu impact major pentru securitatea nationala.

In fapt, ne intemeiem pe urmatoarele considerente:
– O semnare a Compactului Global pentru Migratie va insemna asumarea ca tara, fara consultarea poporului roman, a unor obligatii privind primirea in tara, adapostirea migrantilor in numar mare si alocarea de resurse materiale pentru gestionarea problemelor care vor aparea (asigurarea de locuinte, monitorizarea starii de sanatate, integrarea sociala etc.);

– Un numar mare de migranti va afecta in timp unitatea si suveranitatea statului, bazate pe unitatea de limba, cultura si traditiile stramosesti si, pe cale de consecinta, va genera conflicte continue de durata intre migratori si populatia autohtona, slabind astfel capacitatea statului de a pastra unitatea;

– Avand in vedere ca Romania este o tara cu o populatie majoritara crestin – ortodoxa, cu o structura morala sanatoasa bazata pe principii crestine, intrarea in tara a migrantilor de alta religie si cu obiceiuri contrare celor ale romanilor va genera o stare permanenta de nemultumire in randul populatiei autohtone, care va rabufni prin manifestari sociale de amploare;

– Corelat cu declinul demografic, emigrarea populatiei active, deficientele din sistemele nationale de sanatate, educatie si asistenta sociala, dar si cu distorsiunile de pe piata muncii, fluxurile migratorii reprezinta un pericol cu impact major pentru securitatea nationala , intrucat vor genera inlocuirea poporului roman cu alte populatii pe aceste meleaguri, ceea ce poate conduce la destabilizari sociale mari si chiar la razboaie civile, iar in final la desfiintarea statului roman;

– Acceptarea altor populații străine pe teritoriul național va duce la triplarea cazurilor de agresiune fizică asupra femeilor și copiilor din România, asa cum am vazut ca s-a intamplat in alte tari europene! Acele populații nu vor putea folosi România drept țară de tranzit, ci se vor stabili aici definitv, deoarece multe țări din vecinătatea României (Polonia, Ungaria, Serbia, Cehia, Slovacia, Austria) din partea de vest refuză semnarea Pactului global pentru migrație!

– În țările de proveniență a acelor populații migratoare, salariul mediu este mult mai mic decât cel din România, ceea ce îi va motiva pe migratori să lucreze pe salarii mai mari decât în țara lor, dar mult mai mici decât în România, fapt ce va duce la pierderea unor locuri de muncă de către români, singurii beneficiari ai acestei schimbări fiind angajatorii străini!

Prin urmare, fluxurile migratorii, corelate cu legislatia din domeniul muncii si protectiei sociale care da drept de munca si de protectie sociala migrantilor, va genera scaderea/plafonarea veniturilor romanilor si este un fapt generator de emigrare a populatiei autohtone.

In drept, ne intemeiem sesizarea pe OG 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, Legea nr. 415 din 27 iunie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Constitutia Romaniei, Legea 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei republicata, Carta Alba a apararii din 20.11.2017, Strategia nationala de aparare a tarii 2015 – 2019 si legislatia conexa privind securitatea si apararea nationala.

Astfel, va aducem la cunostinta ca:

1) Potrivit Constitutiei Romaniei:
” ARTICOLUL 3
(1) Teritoriul României este inalienabil.

(4) Pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populaţii străine.”

Art. 11 – Dreptul internaţional şi dreptul intern
(1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte.
(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.
(3) În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispoziţii contrare Constituţiei, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constituţiei.

2) Legea 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei republicata stipuleaza:
” Articolul 1
Prin securitatea națională a României se înțelege starea de legalitate, de echilibru și de stabilitate socială, economică și politică necesară existenței și dezvoltării statului național român ca stat suveran, unitar, independent și indivizibil, menținerii ordinii de drept, precum și a climatului de exercitare neîngrădită a drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale cetățenilor, potrivit principiilor și normelor democratice statornicite prin Constituție.”

Articolul 3 din Legea 51/1991 defineste amenintarile la securitatea nationala, dintre care amintim:

„Articolul 3
a) planurile și acțiunile care vizează suprimarea sau știrbirea suveranității, unității, independenței sau indivizibilității statului român;

b) acțiunile care au ca scop, direct sau indirect, provocarea de război contra țării sau de război civil, înlesnirea ocupației militare străine, aservirea față de o putere străină ori ajutarea unei puteri sau organizații străine de a săvârși oricare din aceste fapte;
c) trădarea prin ajutarea inamicului;

f) subminarea, sabotajul sau orice alte acțiuni care au ca scop înlăturarea prin forță a instituțiilor democratice ale statului ori care aduc atingere gravă drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor români*) sau pot aduce atingere capacității de apărare ori altor asemenea interese ale țării, precum și actele de distrugere, degradare ori aducere în stare de neîntrebuințare a structurilor necesare bunei desfășurări a vieții social-economice sau apărării naționale;

j) atentatele contra unei colectivități, săvârșite prin orice mijloace;

m) orice acțiuni sau inacțiuni care lezează interesele economice strategice ale României, cele care au ca efect periclitarea, gestionarea ilegală, degradarea ori distrugerea resurselor naturale, fondurilor forestier, cinegetic și piscicol, apelor și altor asemenea resurse, precum și monopolizarea ori blocarea accesului la acestea, cu consecințe la nivel național sau regional.”

3) Potrivit Cartei Alba a apararii nationale din 20.11.2017 in vigoare de la 28 noiembrie 2017:
„Fenomenul migraționist constituie un potențator al celui terorist, care facilitează inclusiv activitățile de crimă organizată transfrontalieră, în special traficul ilegal de arme, traficul de droguri și persoane, precum și proliferarea armelor de distrugere în masă, a tehnologiilor și materialelor nucleare.”

4) Strategia nationala de aparare a tarii 2015-2019 precizeaza la punctul „3.2. Riscuri”:
„64. De interes pentru securitatea naţională rămân riscurile cu probabilitate redusă, dar cu impact major: confruntări militare de joasă intensitate, dar persistente în timp, fluxuri migratorii generate de catastrofe naturale, pandemii, dezastre ecologice.”

Atragem atentia ca sustinerea Compactului Global pentru Migratie si semnarea acestui document la Marakesh pe 10-11 decembrie 2018 intra si sub incidenta Codului Penal potrivit caruia:

” Art. 394. – Fapta cetăţeanului român de a intra în legătură cu o putere sau cu o organizaţie străină ori cu agenţi ai acestora, în scopul de a suprima sau ştirbi unitatea şi indivizibilitatea, suveranitatea sau independenţa statului, prin:
a) provocare de război contra ţării sau de înlesnire a ocupaţiei militare străine;
b) subminare economică, politică sau a capacităţii de apărare a statului;
c) aservire faţă de o putere sau organizaţie străină;
d) ajutarea unei puteri sau organizaţii străine pentru desfăşurarea unei activităţi ostile împotriva securităţii naţionale,
se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.”
„Art. 398. – Faptele prevăzute în art. 394 – 397, săvârşite de către Preşedintele României sau de către un alt membru al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, constituie infracţiunea de înaltă trădare şi se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.”

____________________________________________________________________________________________________________________

APEL către ROMÂNIA, către reprezentanții politic ai României și către toți Românii care-și iubesc țara:

ROMÂNIA, ca stat membru ONU, poate cere un vot pentru a vota ÎMPOTRIVĂ la Adunarea Generală ONU (se va desfășura în perioada 17-19 decembrie) în care se va vota și adopta final pactul COMPACT ONU pentru MIGRAȚIE (for Safe, Orderly and Regular Migration)!Un exemplu a ce se poate întâmpla României și populației acesteia: urmare a încălzirii globale, a desprinderii ghețarului Ross* (800-1000m adâncime) din Antarctica și a topirii acestuia, nivelul oceanelor poate crește cu 0,5m. Procesul poate continua ca urmare tot a încălzirii globale și în aproximativ 10-15 ani, nivelul oceanelor poate crește cu aproximativ 5-6m (cât o clădire cu 2 etaje)! Asta înseamnă că populațiile de coastă/litoral vor trebui să migreze din ținuturile lor deoarece aceste vor fi înghițite de ape. Unde să migreze? În țări/locuri unde încă va mai exista hrană și apă, un exemplu fiind România, mai ales că teritoriul României nici nu mai beneficiază de cine știe ce apărare, inclusiv din partea NATO. Iar aderarea la pactul ONU pentru migrație va deschide larg granițele, anulând complet toată munca și sacrificiul generațiilor anterioare care s-au luptat pentru țara noastră și suveranitatea ei!
*https://earthsky.org/earth/iceberg-b15z-antarctica-ross-ice-shelfRevenind la Pactul ONU pentru MIGRAȚIE, încă se deliberează în foarte multe țări, consultând Parlamente, cetățenii şi reprezentanții lor, se semnează petiții, există chiar și manifestații civice prin proteste masive (vezi Franța, Belgia, Germania, s.a…).DIN PĂCATE, cunoașterea acestui subiect și a implicațiilor lui, dezbaterea politică și/sau publică există mai puțin sau deloc în România.
Pe subiect se tace aproape complet în presă și în mediul politic sau există mesaje contradictorii sau de ură care dezbină!
De aceea este nevoie de mult mai multă implicare, cea mai importantă fiind cea politică, cu sprijin juridic, de drept internațional!Lista țărilor care deja au spus oficial NU, și nu degeaba, pactului ONU pentru migrație:
Republica Dominicană se alătură acum Statelor Unite, Ungariei, Austriei, Austriei, Poloniei, Cehiei, Israelului, Elveției, Sloveniei, Danemarcei, Slovaciei, Estoniei și Bulgariei, care au decis să nu semneze acest text. Alte țări ar putea să se alăture acestui grup, cum ar fi Japonia sau China, printre altele”
Sunt surse care menționează și Rusia și Italia. Mai mult, Brazilia a anunțat că se va retrage din Pactul ONU pentru migrație în ianuarie 2019
Câteva surse:
http://theconversation.com/global-compact-for-migration-what-is-it-and-why-are-countries-opposing-it-106654
https://www.haitilibre.com/en/news-26316-haiti-flash-the-dominican-republic-refuses-to-sign-the-global-compact-for-migration.html
https://www.hotnews.ro/stiri-international-22861948-brazilia-retrage-din-pactul-onu-pentru-migratie-ianuarie-2019.htmSe observă nume mari de țări care, astfel, își apără suveranitate și-și protejează cetățenii!
Nu se mai poate interpreta cu lejeritate jurnalistică sau sensibilizare emoțională că pactul nu este obligatoriu din punct de vedere legal, odată ce aceste țări au studiat mult timp subiectul și au ajuns la concluzia că nu le servește intereselor proprii și suveranității!
Printre subiectele care au ridicat dezbateri aprinse și alarmarea multor țări membre ONU care deja au refuzat semnarea, au fost că [pactul] încearcă să elimine toate formele de disidență. Organizațiile de media, de exemplu, care ar critica orice lucru legat de migrație ar pierde accesul la finanțarea de la stat. Oamenii ar fi etichetați ca rasiști sau vinovați de discursuri de ură [hate speech], care vor fi acum criminalizate. Acest pact va șterge literalmente frontierele, permițând legal un aflux de migranți! Pactul va produce în viitorul apropiat o formă de migrație nemaiîntâlnită până acum – i se zice migrație CONTROLATĂ și REGULATĂ și este prezentată ca fiind ceva benefic, dar oare pentru cine?! Aici pare a fi de fapt problema, conceptul de migrație REGULATĂ – adică vrei sau nu vrei, primești în țara ta și pe cheltuiala ta migranții deciși de conducerea ONU, nu de tine! Care migranți sunt sau vor fi FORȚAȚI (asta înseamnă migrație CONTROLATĂ) tot de ONU să migreze din țara/spațiul lor, fie că vor sau nu vor asta?
Uite așa se va încălca TITLUL I din Constituția României, permițându-se colonizarea forțată! Și pe cheltuiala proprie!LA FINAL, PE SCURT, DIN PUNCT DE VEDERE LEGAL/JURIDIC:

Pactul ONU, odată votat și adoptat pe 19 decembrie, va deveni obligatoriu tuturor statelor membre ONU, adică legally binding, confirmarea venind chiar de la Angela Merkel:Întrebarea de bază este dacă țările care au refuzat să semneze sunt oricum obligate să respecte pactul, pentru că sunt membre ale ONU! Majoritatea au fost (și se pare că încă sunt) de părere că ar afecta doar semnatarii!

Într-un schimb franc cu cancelarul german Angela Merkel, Martin Hebner, deputat AfD (http://www.assembly.coe.int/nw/xml/AssemblyList/MP-Details-EN.asp?MemberID=7892) a admis că [pactul] este, de fapt, obligatoriu din punct de vedere juridic (legally binding). De asemenea, [pactul] va fi adoptat ca regulă pentru toate statele membre ale ONU, odată adoptat/semnat/ratificat!

Martin Hebner întreabă: „Puteți vedea clar că, în timpul conferinței, purtătorul de cuvânt al Marocului a subliniat că acordul este obligatoriu din punct de vedere juridic. El a spus clar, într-un sens literal, că există o obligație legală corespunzătoare pentru toate națiunile participante, precum și o obligație de implementare. Dumneavoastră și delegația dvs. nu ați ridicat un singur cuvânt de obiecție față de acea declarație, asta însemnând că l-ați acceptat. Aș dori să subliniez că propunerea/moțiunea parlamentară nu a fost prezentată la conferință.”

Răspunsul doamnei Merkel nu numai că a confirmat ceea ce Voice of Europe susține, afirmația că [pactul] este într-adevăr obligatoriu (legally binding), dar odată ce va fi votat și acceptat aceasta va fi valabil (legal) pentru toți, inclusiv pentru nesemnatari:

„Așadar, în timpul săptămânii viitoare, la Adunărea Generală a ONU, pactul va fi din nou pus în discuție și va fi luată o decizie cu privire la acceptarea acestuia. În acest moment, un stat membru poate cere un vot! Repet, în acest moment, un stat membru poate cere un vot! Atunci când două treimi dintre țările reprezentate (cred că înseamnă că trebuie să fie acolo, nu să refuze să participe) sunt de acord, este valabilă pentru toți! Astfel funcționează majoritatea deciziilor!”

Sursa: https://voiceofeurope.com/2018/12/they-lied-the-un-migration-pact-is-legally-binding-and-could-be-valid-for-all-countries

Textul pactului este greu de citit și interpretat (limba engleza, termeni tehnici cu fond semantic juridic inaccesibil multora dintre noi). Și nici nu este tradus în limba Română de nimeni (ONU sau Ministerul de Externe nu s-au sinchisit)…
Îl găsiți aici: https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf

________________________________________________________________________________________________________________________

Date contact parlamentari: https://dumitrudobrev.files.wordpress.com/…/lista-parlament…

 

De aceea este nevoie și în ROMÂNIA de implicare URGENTĂ, de semnarea petițiilor existente pentru a fi depuse oficial mâine (luni, 17 decembrie) dar si trimise direct individual parlamentarilor pe email !

Adrese email deputati http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.de?par=C
Adrese senatori https://www.senat.ro/FisaSenatori.aspx

https://www.petitieonline.com/nu_migraiei_pe_teritoriul_romaniei?a=2
http://fapte.dreptate.org.ro/petitie-stop-migratie/
Este organizat și un marș de protest azi (duminică, 16 decembrie), ora 15, de la Piața Victoriei via Universitate spre Casa Poporului
https://www.facebook.com/events/225648715029495/?ti=as

Text petitie cu 4000 de semnatari https://www.petitieonline.com/nu_migraiei_pe_teritoriul_romaniei?a=2&fbclid=IwAR1EKUOzJZbg0pbTG7KLOPYiutNjG_gSpIVXBIKhBE3gMbSE291nLSTTLfU

Populatiile au fost mintite si manipulate.
Noul drept fundamental dat nediscriminatoriu incalca alte drepturi ale omului.
Costurile sunt extrem de mari. Inca se mai poate face ceva, inca se mai poate spune NU
Repet, în acest moment, un stat membru poate cere un vot!

Pactul ONU NU E RATIFICAT, până pe 19 decembrie 2018 se deliberează în foarte multe țări inclusiv în România, consultând cetățenii şi reprezentanții lor. Uitati ce spun cetatenii Romaniei in listele petitiilor”

https://www.petitieonline.com/nu_migraiei_pe_teritoriul_rom…

http://fapte.dreptate.org.ro/petitie-stop-migratie/

Protest duminică https://www.facebook.com/events/225648715029495/?ti=as
Adrese Deputati

sorin.bumb@cdep.ro,ioan.dirzu@cdep.ro,corneliu.olar@cdep.ro,florin.roman@cdep.ro,florinroman@personal.ro,dorel.caprar@cdep.ro,eusebiu.pistru@cdep.ro,adrian.todor@cdep.ro,florin.tripa@cdep.ro,glad.varga@cdep.ro,cabinet@gladvarga.ro,sergiu.vlad@cdep.ro,simona.bucuraoprescu@cdep.ro,mircea.draghici@cdep.ro,nicolae.georgescu@cdep.ro,andrei.gerea@cdep.ro,ionut.mosteanu@cdep.ro,radu.vasilica@cdep.ro,raduvasilica@yahoo.com,lucianstanciuviziteu@cdep.ro,theodora.sotcan@cdep.ro,theodora_sotcan@yahoo.com,lucian.sova@cdep.ro,rozalia.biro@cdep.ro,florica.chereches@cdep.ro,ioan.cupsa@cdep.ro,silviu.dehelean@cdep.ro,sorin.roman@cdep.ro,cristina.iurisniti@cdep.ro,robertsighiartau@gmail.com,ionut.simionca@cdep.ro,daniel.suciu@cdep.ro,marius.budai@cdep.ro,ciofutamara@yahoo.com,ciofutamara@yahoo.com,mihaela.hunca@cdep.ro,costel.lupascu@cdep.ro,gabriel.andronache@cdep.ro,tudor.benga@cdep.ro,remus.borza@cdep.ro,mara.mares@cdep.ro,deputat@maramares.ro,roxana.minzatu@cdep.ro,mihai.mohaci@cdep.ro,antoneta.ionita@cdep.ro,emilia.meirosu@cdep.ro,mihai.tudose@cdep.ro,vasile.varga@cdep.ro,ionela.dobrica@cdep.ro,sorin.lazar@cdep.ro,adrian.mocanu@cdep.ro,danut.pale@cdep.ro,nicolaie.radu@cdep.ro,luminita.jivan@cdep.ro,ion.mocioalca@cdep.ro,ion.tabugan@cdep.ro,enicolicea@cdep.ro,catalin.predoiu@cdep.ro,cristian.sefer@cdep.ro,cristina.burciu@cdep.ro,steluta.cataniciu@cdep.ro,botond.csoma@cdep.ro,adrian.dohotaru@cdep.ro,cornel.itu@cdep.ro,sorin.moldovan@cdep.ro,contact@sorinmoldovan.ro,adrian.oros@cdep.ro,emanuel.ungureanu@cdep.ro,ai@cdep.ro,radu.babus@cdep.ro,cabinetparlamentarpsd@gmail.com,mirceabanias@cdep.ro,cabinetparlamentarpro@gmail.com,cristina.dumitrache@cdep.ro,cabinetparlamentarpsd@gmail.com,iancu.iulian@cdep.ro,stelian.ion@cdep.ro,avocatcristianion@gmail.com,robert.turcescu@cdep.ro,marton@cdep.ro,dumitru.lupescu@cdep.ro,rovana.plumb@cdep.ro,cezar.preda@cdep.ro,corneliu.stefan@cdep.ro,contact@corneliustefan.ro,ion.calin@cdep.ro,ion.cupa@cdep.ro,eliza.peta@cdep.ro,alexandra.presura@cdep.ro,adrian.prisnel@cdep.ro,florinel.stancu@cdep.ro,ionut.stroe@cdep.ro,ionutstroe9@yahoo.com,alina.tanasescu@cdep.ro,victor.dobre@cdep.ro,florin.popa@cdep.ro,bogdan.rodeanu@cdep.ro,lucretia.rosca@cdep.ro,viorel.stefan@cdep.ro,elenacristinadinu@gmail.com,v.ponta@cdep.ro,elvira.sarapatin@cdep.ro,dan.vilceanu@cdep.ro,kelemenhunor@cdep.ro,attila.korodi@cdep.ro,office.sebestyen@gmail.com,lucian.heius@cdep.ro,laurentiu.nistor@cdep.ro,mariussurgent@cdep.ro,tinel.gheorghe@cdep.ro,stefan.musoiu@cdep.ro,contact@andrei-pop.eu,contact@andrei-pop.eu,costel.alexe@cdep.ro,vasile.axinte@cdep.ro,nbanicioiu@cdep.ro,marius.bodea@cdep.ro,cosette.chichirau@cdep.ro,vasile.citea@cdep.ro,camelia.gavrila@cdep.ro,silviu.macovei@cdep.ro,petru.movila@cdep.ro,movila.petru@yahoo.com,dumitru.oprea@cdep.ro,varujan.vosganian@cdep.ro,daniel.gheorghe@cdep.ro,cornel.zainea@cdep.ro,catalin.zamfira@cdep.ro,norbert.apjok@cdep.ro,vlad.durus@cdep.ro,gheorghe.simon@cdep.ro,adrian.todoran@cdep.ro,vlad.bontea@cdep.ro,virgil.popescu@cdep.ro,zsolt.biro@cdep.ro,lavinia.cosma@cdep.ro,eva.csep@cdep.ro,doru.opriscan@cdep.ro,marius.pascan@cdep.ro,dinu.socotar@cdep.ro,dinusocotar@yahoo.com,levente.vass@cdep.ro,iulian.bulai@cdep.ro,corneliu.cozmanciuc@cdep.ro,neculai_iftimie@yahoo.com,laurentiu.leoreanu@cdep.ro,dan.ciocan@cdep.ro,marius.iancu@cdep.ro,nitamihai@cdep.ro,sstanescu2008@yahoo.com,gigel.stirbu@cdep.ro,andreea.cosma@cdep.ro,laura.moagher@cdep.ro,gratiela.gavrilescu@cdep.ro,george.ionescu@cdep.ro,andrei.nicolae@cdep.ro,rodica.paraschiv@cdep.ro,dan.radulescu@cdep.ro,rzvn_ursu@yahoo.com,ioana.bran@cdep.ro,magyar_lorand@yahoo.com,lucian.bode@cdep.ro,iuliu.nosa@cdep.ro,denes.seres@cdep.ro,dan.barna@cdep.ro,nicolae.neagu@cdep.ro,ovidiu.sitterli@cdep.ro,constantin.sovaiala@cdep.ro,avocat@sovaiala.ro,ioan.terea@cdep.ro,ioanterea@gmail.com,raluca.turcan@cdep.ro,ioan.balan@cdep.ro,stefan.baisanu@cdep.ro,eugen.bejinariu@cdep.ro,maricela.cobuz@cdep.ro,angelica.fadar@cdep.ro,bogdan.gheorghiu@cdep.ro,bogdan.gheorghiu@cdep.ro,cabparlamentar.bogdangheorghiu@gmail.com,emanuel.havrici@cdep.ro,dumitru.mihalescul@cdep.ro,alexandru.radulescu@cdep.ro,boboc.valentin@cdep.ro,mara.calista@cdep.ro,florica.calota@cdep.ro,violeta_radut@yahoo.com,cucsamarian@cdep.ro,catalin.drula@cdep.ro,marilen.pirtea@cdep.ro,pavel.popescu@cdep.ro,vasile.gudu@cdep.ro,anisoara.radu@cdep.ro,lucian.simion@cdep.ro,george.siscu@cdep.ro,George.siscu@yahoo.com,deputatzorleni@gmail.com,mihai.botez@cdep.ro,daniel.olteanu@cdep.ro,adrian.solomon@cdep.ro,adrian_solomon@yahoo.com,cristian.buican@cdep.ro,vasile.cocos@cdep.ro,dumitru.lovin@cdep.ro,eugenneata@yahoo.com,stefan.popa@cdep.ro,ovidiu_popa85@yahoo.com,stefan.popa@cdep.ro,nicusor.halici@cdep.ro,angel.tilvar@cdep.ro,anton.anton@cdep.ro,oana.bizgan@cdep.ro,aida.caruceru@cdep.ro,aida.caruceru@cdep.ro,mscimpeanu@cdep.ro,daniel.constantin@cdep.ro,nicusor.dan@cdep.ro,matei.dobrovie@cdep.ro,damian.florea@cdep.ro,oana.florea@cdep.ro,mirela.furtuna@cdep.ro,cristian.ghinea@cdep.ro,petre.manole@cdep.ro,carmen.moldovan@cdep.ro,claudiu.nasui@cdep.ro,liviu.plesoianu@cdep.ro,gpop@cdep.ro,tudor.pop@cdep.ro,cristina.pruna@cdep.ro,deputat@raetchi.com,adriana.saftoiu@cdep.ro,cristian.seidler@cdep.ro,valeriusteriu@cdep.ro,eugen.tomac@cdep.ro,cristina.traila@cdep.ro,beatrice.tudor@cdep.ro,diana.tusa@cdep.ro,mihai.virza@cdep.ro,psdsector2@yahoo.com,constantin.codreanu@cdep.ro,inconstantin@gmail.com,contact.bun@gmail.com,doru.coliu@cdep.ro,daniel.popescu@cdep.ro,mihai.voicu@cdep.ro,petronela.csokany@cdep.ro,iulius.firczak@cdep.ro,iarco.furic@cdep.ro,ovidiu.gant@cdep.ro,slobodan.ghera@cdep.ro,andi.grosaru@cdep.ro,contact@grosaru.ro,stampa@roasit.ro,contact@grosaru.ro,ibram.iusein@cdep.ro,victoria.longher@cdep.ro,varujan@cdep.ro,mariana.popescu@cdep.ro,bogdan.stoica@cdep.ro,daniel.vasile@cdep.ro,silviu.vexler@cdep.ro,gabriel.zisopol@cdep.ro,gabriel.zisopol@cdep.ro,gabriel.zisopol@cdep.ro,

Adrese email parlamentari:

petru.filip@senat.ro
filippetru2003@yahoo.com
crisdumitrescu55@yahoo.com
nelu.tataru@senat.ro
tatarunelu@yahoo.co.uk
dan.marian@senat.ro
marcomius@yahoo.com
doina_silistru@yahoo.com
marianaplacinta@yahoo.com
gabriela.cretu@senat.ro
gabicretzu@yahoo.com
cetatenieuropeni@gmail.com
daniel.nitu@senat.ro
nituremusdaniel@yahoo.com
macpnl@yahoo.com
iliecm@yahoo.com
fane_letu@yahoo.com
laurentiu_coca@yahoo.com
laurentiu.coca@senat.ro
octavian.motoc@senat.ro
octavian_motoc@yahoo.com
trifon.belacurencu@gmail.com
birousenatorial.tb@gmail.com
belacurencu@senat.ro
mateysucyu@yahoo.com
office@iliesarbu.ro
nicupsd@yahoo.com
iliesarbu@yahoo.com
nicupsd.timis@yahoo.com
ehegartner@gmail.com
petru.ehegartner@senat.ro
blaga@senat.ro
andi_boer@yahoo.com
somfelean_mihai@yahoo.com
benardelean@gmail.com
vasileanheliuc@gmail.com
benoniardelean@yahoo.com
psdrosiori@gmail.com
teleorman@psd.ro
danut.cuclea@yahoo.com
cabinet.presedinte@senat.ro
dorin@yahoo.com
gheorghe.flutur@gmail.com
ovidiu.dontu@prefecturasuceava.ro
neculaibereanu@yahoo.com
nickneagu@yahoo.com
nicolae.neagu@senat.ro
soriniliesiu@yahoo.com
ion.ariton@senat.ro
ion.ariton@gmail.com
biroul_senatorial_medias@yahoo.com
arcasv@yahoo.com
radaramona@yahoo.com
patakcs@yahoo.com
valsm60@yahoo.com
biroulsenatorial2sm@yahoo.com
alexandruvegh@yahoo.com
gheorghe.pop@senat.ro
popgheorghe@yahoo.com
andrada_ste@yahoo.com
severinblog@gmail.com
lavinia.ipate@gmail.com
george.severin@senat.ro
senat@gmail.com
daniels2002ro@yahoo.com
argentinacostache@yahoo.com
daniel.savu@senat.ro
rares_enescu@yahoo.com
radu.oprea@urbanromania.com
ion.luchian@senat.ro
luchian@yahoo.com
andrei.volosevici@yahoo.com
valkiros1976@yahoo.com
dan.sova@senat.ro
sova@sova-avocati.ro
mihai.nita@senat.ro
eugentapu@yahoo.com
ic_r2003@yahoo.com
ioan.chelaru@senat.ro
lenoninstal@yahoo.com
liviubol@yahoo.com
mariuspascan@gmail.com
akos.mora@senat.ro
akos.mora@moragroind.ro
udmr@senat.ro
markobela@rmdsz.ro
alexandrufratean@gmail.com
ciaserbannicolae@gmail.com
tudor.chiuariu@gmail.com
marius.balu@yahoo.com
acasa@rogojanciprian.ro
liviumarianpop@yahoo.com
cabinetliviutituspasca@senat.ro
liviutituspasca@yahoo.com
senator.bota@yahoo.com
sorin.bota@senat.ro
lucia_brabete@yahoo.com
nicolae.nasta@senat.ro
nicolaenasta@gmail.com
gabifirea32@yahoo.com
gabriela.firea@senat.ro
aancuta_iliescu@yahoo.com
v_vosganian@yahoo.com
birousen5@yahoo.com
varujan.vosganian@senat.ro
dumitru.oprea@senat.ro
office@dumitruoprea.ro
sclazar@gmail.com
sorin.lazar66@senat.ro
florin.constantinescu@senat.ro
fconstantinescu@ack.ro
marin.burlea@senat.ro
mburlea@hotmail.com
popa@senat.ro
mihaela_popa7@yahoo.com
cabinetiontoma@gmail.ro
tomadom07@senat.ro
adanieloctavian@yahoo.com
marian_pavel75@yahoo.com
paran@senat.ro
parandorin@yahoo.com
cosminnicula@psd.ro
mariana.campeanu@senat.ro
marianacampeanu48@yahoo.com
udvrmdsz.office@yahoo.com
btanczos@rmdsz.ro
daserama_case@yahoo.it
toni.grebla@senat.ro
tonigrebla@yahoo.com
cabinet.barburotaru@gmail.com
lucian.iliescu@senat.ro
remusgaina@yahoo.com
nbadalau@yahoo.com
nbgsrl@yahoo.com
bragarumariana@yahoo.com
saghian_gheorghe@yahoo.com
paul.ichim@senat.ro
dr.paul.ichim@gmail.com
daniel.butunoi@yahoo.com
florea.voinea@gmail.com
ignat_andrei81@yahoo.com
marioovidiuoprea@yahoo.com
mario.oprea@senat.ro
raducans@gmail.com
mircea@senat.ro
mfifor@yahoo.com
ma_dinca@yahoo.com
viorel.badea@gmail.com
viorel.badea@senat.ro
senat@gmail.com
adrian@gamextv.com
vaida@gmail.com
gergelyolosz@yahoo.com
breco11@yahoo.com
marius.obreja@senat.ro
klariklaszlo@yahoo.com
senat.s2_cta@yahoo.com
nicolae.moga@senat.ro
moganicolae@gmail.com
constanta@psd.ro
alexandru_mazare@yahoo.com
alexandru.mazare@yahoo.com
hasotti@senat.ro
constanta.pnl@gmail.com
kirugigi@yahoo.com
cabinet@mirceabanias.ro
alin_tise@yahoo.com
mp_nicoara@yahoo.com
marius.nicoara@senat.ro
mircea.abrudan@gmail.com
laszlo.attila@rmdsz.ro
alexandru.cordos@senat.ro
laviniatrif@gmail.com
iosifsecasan@yahoo.com
cs2senat@yahoo.com
maria_emilia55@yahoo.com
liviutomo@yahoo.com
julian.dumitrescu@yahoo.com
iulian.dumitrescu@senat.ro
eugenteodorovici@gmail.com
eugen.teodorovici@senat.ro
victormocanu@gmail.com
doina.tudor60@gmail.com
doina.tudor@senat.ro
ecaterina.andronescu@senat.ro
ecaterina.andronescu@upb.ro
ec_andronescu@yahoo.com
valeriu.todirascu@nouarepublica.ro
cradulescu@senat.ro
calin.cpt@gmail.com
popa@medandlife.ro
victor.purcarea@gmail.com
gabriel.oprea@unpr.eu
gabriel.mutu@senat.ro
gmholding@gmail.com
oana.baba@gmail.com
cdobritoiu1@yahoo.com
catalin2007@gmail.com
birou@tituscorlatean.ro
titus.corlatean@psd.ro
titus.corlatean@senat.ro
victor.ciorbea@senat.ro
vciorbea@gmail.com
daniel.barbu@icp.ro
anca.boagiu@senat.ro
mneculoiu@yahoo.com
sebastiangrapa@yahoo.com
sebastian.grapa@senat.ro
pnl.brasov@pnl.ro
ghise.ioan@cdep.ro
contact@iosifrazvan.ro
ion.rotaru@senat.ro
catalinboboc.pnl@gmail.com
catalin.boboc@senat.ro
psm@email.com
grigoras@senat.ro
federovici@yahoo.com
florian.cristian@gmail.com
dorin.dobra@senat.ro
dorin_dobra@yahoo.com
nelu_denes@yahoo.com
ioan.denes@senat.ro
gavril.ghilea@constructiibihor.ro
boeriuvaleriu@yahoo.com
bodog@senat.ro
fbodog@gmail.com
cristibodea@gmail.com
cristian.bodea@senat.ro
birorozalia13@yahoo.com
iodadan@yahoo.com
tataru@senat.ro
vasile.nistor@senat.ro
dragosluchian@yahoo.com
dragos.luchian@senat.ro
damiandraghici@mac.com
ionutzisu@hotmail.com
astefanoiu@yahoo.com
valeca@senat.ro
serban.valeca@nuclear.ro
constantin.tamaga@senat.ro
ion.popa@senat.ro
iani_popa@yahoo.com
mru@forta-civica.ro
m.r.ungureanu@gmail.com
contact@igas.ro
constantinigas@gmail.com
ioan.cristina@senat.ro
nelutu_cristina@yahoo.com
al.peres@senat.ro
teodor.atanasiu@senat.ro
atanasiu_teodor@yahoo.com
ovidiuioan.dumitru@cdep.ro
office@ovidiuioandumitru.ro
iulian.popescu@cmss.ro
popescu@unprbucuresti.ro
iulian.popescu@cdep.ro
contact@popescuiulian.ro
varujan@cdep.ro
andrei.tanasescu@cdep.ro
andrei1970@yahoo.com
dinu.giurescu@cdep.ro
dinu_giurescu@yahoo.com
damian.florea@cdep.ro
damianflorea@gmail.com
victor.roman@cdep.ro
victor_roman59@yahoo.com
pnl.vrancea@yahoo.com
nini.sapunaru@cdep.ro
ninisapunaru@yahoo.com
sapunaru@nini-sapunaru.ro
nica@cdep.ro
cipriannica2007@gmail.com
neagu.murgu@cdep.ro
angel.tilvar@cdep.ro
angeltilvar@yahoo.com
mironmitrea@mac.com
florin.secara@cdep.ro
florin.secara@vertical.ro
laurentiu.tigaeru@rosca.ro
tigaeru@cdep.ro
laurentiu@tigaeru.ro
office@rosca.ro
comunicare@tigaeru.ro
victor.cristea@cdep.ro
victorcristea_deputatvaslui@yahoo.com
ciuhodaru@cdep.ro
tudorciuhodaru@yahoo.co.uk
toader.dima@cdep.ro
sergiu.vizitiu@cdep.ro
consergiu@gmail.com
ciurariuflorin@yahoo.com
florinciurariu@yahoo.fr
florin.ciurariu@cdep.ro
bordeianu@cdep.ro
bordeianudan67@yahoo.com
adrian.solomon@cdep.ro
solomon@psd-barlad.ro
adrian_solomon@yahoo.com
irinels@yahoo.com
birchall@cdep.ro
deputatzorlei@gmail.com
vasile.bleotu@cdep.ro
bleotu_vasile@yahoo.com
vasilebleotu@yahoo.com
ovexind@gmail.com
traian.dobrinescu@cdep.ro
traian_dobrinescu@yahoo.com
radulescu@cdep.ro
romeo.radulescu29@gmail.com
buican@cdep.ro
constantin.radulescu@cdep.ro
costi@constantinradulescu.ro
radulescu@yahoo.com
constantin.mazilu@cdep.ro
dan_mazilu@yahoo.com
aurel.vladoiu@cdep.ro
deputat_vladoiu@yahoo.com
deputatul.vladoiu@yahoo.com
cristinel.marian@cdep.ro
cristi.marian@aaps-company.com
crismar1968@yahoo.com
vasile.gudu@cdep.ro
vasilegudu@yahoo.com
popa_octavian_marius@yahoo.com
marius.popa@cdep.ro
popaoctavianmarius@yahoo.com
neviserzaharcu@yahoo.com
avram@cdep.ro
liviucodirla@yahoo.com
nalba.srl@gmail.com
chestor.ig.mir@cdep.ro
molnar.zsolt@udmr.ro
petru_andea@cdep.ro
petru_andea@yahoo.com
ion.raducanu@cdep.ro
contact@ion-raducanu.ro
ion.raducanu@autoeuropa.ro
horia.cristian@cdep.ro
horia@horia-cristian.ro
cristian.horia@gmail.com
ciobanu@cdep.ro
gheorgheciobanu2008@yahoo.com
covaci@cdep.ro
dorel.covaci50@yahoo.com
cornelsamartinean@yahoo.com
catalin.tiuch@cdep.ro
catalintiuch@gmail.com
catalin_tiuch@yahoo.com
adrian.diaconu@cdep.ro
adr-diaconu@yahoo.com
sorin.grindeanu@cdep.ro
sorin.grindeanu@gmail.com
stragea@cdep.ro
sorin.stragea@yahoo.com
sorinstragea@yahoo.com
alin.popoviciu@sportsgames.ro
maria.grapini@cdep.ro
grapini@pasmatex.ro
organizare.sg@psd.ro
marin_almajanu@yahoo.com
marin.almajanu@cdep.ro
alin.bucur@cdep.ro
alinconstantinbucur@gmail.com
calotafloricaica@yahoo.com
florica.calota@cdep.ro
boboc.valentin@cdep.ro
bbcvalentin@gmail.com
simionescu33@yahoo.com
catalina.stefanescu@cdep.ro
catalina@gmail.com
stefan.baisanu@cdep.ro
baisanu@yahoo.com
ovidiu.iane@cdep.ro
ovidiu.iane@gmail.com
radu.surugiu@cdep.ro
radu.surugiu@gmail.com
ioan.stan@cdep.ro
falticenipsd@yahoo.com
ioan.balan@cdep.ro
ioan@balan.ro
nalba.srl@gmail.com
gavril_mirza@senat.ro
gales_lucian@yahoo.com
eugen@bejinariu.ro
dumitru.pardau@gmail.com
dumitru.pardau@cdep.ro
loredana92radauti@yahoo.com
constantin.galan@cdep.ro
cezar.cioata@cdep.ro
cezar_cioata@yahoo.com
eugen.uricec@cdep.ro
ecu777@yahoo.com
ardeleanu@cdep.ro
sanda_ard@yahoo.com
ghervazen.longher@cdep.ro
mircea@cazan.ch
mircea.cazan@cdep.ro
office@tamaian-art-glass.ro
ioan.tamaian@cdep.ro
office@tamaian.ro
deputat@tamaian.ro
contact@tamaian.ro
psdsibiu@yahoo.com
iacob.puscas@cdep.ro
roman@cdep.ro
gh.roman@yahoo.com
fraticiugheorghe@yahoo.com
raluca.turcan@cdep.ro
raluca_turcan@yahoo.co.uk
ovidiu.gant@cdep.ro
banater_forum@yahoo.de
metalpetsm@yahoo.com
kereskenyi.gabor@cdep.ro
kereskenyi_gabor@yahoo.com
erdei@cdep.ro
o.silaghi@gmail.com
ovidiu@silaghi.ro
ovidiu.silaghi@cdep.ro
deputatandreeapaul@gmail.com
nosa@cdep.ro
iuliunosa@yahoo.com
talosmirel@yahoo.com
talos@cdep.ro
denes.seres@cdep.ro
szilagy@rmdsz.ro
lucian.bode@cdep.ro
bodelucian@hotmail.com
tsdprahova@yahoo.com
ciocos2000@yahoo.com
virgil.guran@cdep.ro
teju_srl@yahoo.com
sorinteju@cdep.ro
sorinteju@yahoo.com
sebastian1978.ghita@gmail.com
seby@asesoft.ro
tanase.razvan@cdep.ro
paul.dumbravanu@cdep.ro
paul@dumbravanu.ro
rosca.mircea@yahoo.com
mircea.rosca@cdep.ro
ieparu@upg-ploiesti.ro
george.ionescu@cdep.ro
georgeionescu.pdlph@yahoo.com
gunia@cdep.ro
contact@gunia.ro
yellowgunia@yahoo.com
andrei.sava@cdep.ro
andreisavavalentin@gmail.com
alexandri.nicolae@cdep.ro
nicolaealexandri@gmail.com
gabriela_anghel@cdep.ro
gabriela_anghel@agm.ro
gratiela.gavrilescu@yahoo.com
gratiela.gavrilescu@cdep.ro
cabinetparlamentar@yahoo.com
roberta.anastase@cdep.ro
robertaanastase@yahoo.com
delureanu@ymail.com
gigelstirbu@gmail.com
gigel.stirbu@cdep.ro
fiordache@cdep.ro
iordachepflorin@yahoo.com
mitel@agrimex.com
daniel.barbulescu@cdep.ro
barbulescu_dan@yahoo.com
dan.ciocan@cdep.ro
danciocan1960@gmail.com
motini2000@yahoo.com
stanescu@cdep.ro
sstanescu2008@yahoo.com
vlad_marcoci@yahoo.com
catalin.dragusanu@cdep.ro
catalindragusanu@gmail.com
marian.enache@cdep.ro
m.enache54@yahoo.com
liviu.harbuz@cdep.ro
liviu.harbuz@cmvro.ro
liviuharbuz@yahoo.com
harbuz@gmail.com
ionel.arsene@gmail.com
ioan.munteanu@cdep.ro
ana29bis@yahoo.com
ursarescu_dorin@yahoo.com
dorinel.ursarescu@cdep.ro
stoica@cdep.ro
contact@mihaelastoica.ro
mihaelastoica@ymail.com
elena.udrea@cdep.ro
elena.udrea73@yahoo.com
laszlo.borbely@cdep.ro
kerekes@cdep.ro
kerekes@email.ro
urcanflorin@cdep.ro
urcanflorin@yahoo.com
ioan.chirtes@cdep.ro
chirtes.ioan@cjmures.ro
cristichirtes@yahoo.com
cristian.sefer@cdep.ro
florin_buicu@yahoo.com
equi_can@cdep.ro
vasile.gliga@cdep.ro
gliga@gliga.ro
viorel.palasca@yahoo.com
viorel.palasca@cdep.ro
rodin.traicu@cdep.ro
rodin_traicu@minind.ro
daeapetre2006@yahoo.com
office@mihaistanisoara.ro
mstanisoara@gmail.com
manolache.marius@cdep.ro
avmanolachemarius@yahoo.com
marocico.ion@cdep.ro
ivan_marocico@yahoo.com
bercivasile@ymail.com
vasile.berci@cdep.ro
ionbeuca@yahoo.com
fontanutu@yahoo.com
cabinetdeputatnutufonta@yahoo.com
viorelia_man@yahoo.com
mircea.dolha@cdep.ro
mircea.dolha@gmail.com
bonis_istvan@yahoo.com
gheorghe.simon@cdep.ro
simongheorghedeputat@yahoo.com
office@angred.ro
flo2ru@yahoo.com
calinmatei_bm@yahoo.com
cornelia.negrut@cdep.ro
nelinegrut@yahoo.com
stafan.burlacu@cdep.ro
stefan.burlacu@cdep.ro
burlacustefan@yahoo.com
stroeradu@yahoo.com
radu.stroe@cdep.ro
ninel.peia@cdep.ro
ninelpeia@yahoo.com
george.tuta@gmail.com
eduard.hellvig@pnl.ro
eduard@cdep.ro
contact@hellvig.ro
hubertthuma@yahoo.com
hubert.thuma@cdep.ro
hubert.thuma@gmail.com
vasile.mocanu@cdep.ro
mocanu_vasile2003@yahoo.com
sorin.iacoban@cdep.ro
iacoban.sorin@gmail.com
pnl@fene.ro
relu.fenechiu@cdep.ro
petru.movila@cdep.ro
petrumovilais@yahoo.com
movila.petru@yahoo.com
neculai.ratoi@cdep.ro
adrianacosau@yahoo.com
gcraciunescu@gmail.com
grigore.craciunescu@cdep.ro
gheorghe.emacu@cdep.ro
emacugelu@yahoo.com
florina.emacu@gmail.com
geluemacu@yahoo.com
costel_alexe83@yahoo.com
costel.alexe@cdep.ro
costelalexe@pnliasi.ro
mugurcozmanciuc@gmail.com
corneliu.cozmanciuc@cdep.ro
cadascalitei@ymail.com
antondobos@yahoo.com
anton.dobos@cdep.ro
astanciu@cdep.ro
cpanghel.stanciu@yahoo.com
anghel.stanciu@yahoo.com
daniel.oajdea@cdep.ro
cristina.nichita@cdep.ro
cristina.nichita@nichi.ro
camelia.bogdanici@cdep.ro
camelia.bogdanici@gmail.com
cabinet@cameliabogdanici.ro
cmbogdanici@yahoo.com
tinel.gheorghe@cdep.ro
environ179@yahoo.com
mario.caloianu@cdep.ro
marian.neacsu@cdep.ro
marian.neacsu@gmail.com
aurelian.ionescu@cdep.ro
aurelian.ionescu@xnet.ro
cparlamentar@yahoo.com
cristina.pocora@cdep.ro
cpocora@yahoo.com
monica.iacob@cdep.ro
bpmir@yahoo.com
munteanmircia552@yahoo.com
laurentiu.nistor@cdep.ro
laurentiu.nistor@gmail.com
cristian.resmerita@cdep.ro
cabinet.deputat.resmerita@gmail.com
dan.rusanu@cdep.ro
dan.rusanu@yahoo.com
radu.timpau@cdep.ro
radub_t@yahoo.com
radub@yahoo.com
natalia1476@gmail.com
carmenharau@micromegahd.ro
carmen.harau@cdep.ro
office@micromegahd.ro
dusa_mircea@cdep.ro
mircea.dusa@yahoo.com
ai@cdep.ro
antal.office@yahoo.com
kelemenhunor@cdep.ro
kelemenhunor@rmdsz.ro
attila.korodi@cdep.ro
ponta@cdep.ro
cabinet.presedinte@psd.ro
vasile.popeanga@cdep.ro
d.stefanoiu@yahoo.com
scarlat.iriza@hidroelectrica.ro
isdoru@yahoo.com
razvan.rotaru@cdep.ro
mihaiweber@gmail.com
ion.cupa@cdep.ro
ion.cupa@gmail.com
mocioi@cdep.ro
nicoletamocioi@yahoo.com
ckhraibani@yahoo.com
marinanton@gmail.com
marin.anton@cdep.ro
marinantonpnl@yahoo.com
florian.nicolae@cdep.ro
contact@nicolaeflorian.ro
danielchitoiu@yahoo.com
daniel.chitoiu@cdep.ro
ceramica.giurgiu@gmail.com
ioan.teodorescu@cdep.ro
teodorescuioanviorel@gmail.com
liliana.ciobanu@cdep.ro
viorel.stefan@cdep.ro
vshtefan@yahoo.com
mircea.toader@cdep.ro
personal@mirceatoader.ro
bogdan.ciuca@cdep.ro
eurom2000@yahoo.com
laurentiu_chirvasuta@yahoo.com
chirvasutalaurentiu@yahoo.com
george.scarlat@ymail.com
george.scarlat@cdep.ro
paslaru.florin@cdep.ro
paslaru@galati.astral.ro
eugen.chebac@cdep.ro
nica@cdep.ro
nechitaaurel@yahoo.com
victor_paul_dobre@yahoo.com
victor.dobre@cdep.ro
rosca@cdep.ro
stefan.stoica@cdep.ro
stefann_s@yahoo.com
petre.petrescu@cdep.ro
petpetrescu@gmail.com
nicuvasilescu@cdep.ro
contact@nicuvasilescu.ro
ionutstroe9@yahoo.com
ionut.stroe@cdep.ro
ion.calin@cdep.ro
ioncalin@yahoo.com
nutatudor@yahoo.com
mariana.ioan@vinconromania.com
daniel.iane@cdep.ro
daniel.iane@yahoo.com
cosmin.coliseum@yahoo.com
cosmin.enea@cdep.ro
cosminenea@yahoo.com
constantin.dascalu@cdep.ro
zgonea@cdep.ro
sorin.berbece@gmail.com
adrianacostescu@yahoo.com
florentin.gust@cdep.ro
cabinet_florentin.gust@yahoo.com
florentin.gust@yahoo.com
claudiumanda@cdep.ro
claudiumanda1@yahoo.com
claudiumanda13@yahoo.com
mihai.voicu@cdep.ro
voicupnl@gmail.com
mircea.lubanovici@cdep.ro
lubanovici@gmail.com
info.colegiul3diaspora@gmail.com
eugen.tomac@cdep.ro
tomac@yahoo.com
aurelian.mihai@cdep.ro
aurelianmihai.madrid@gmail.com
ovidiuraetchi@yahoo.com
raetchi@cdep.ro
echipa@ovidiuraetchi.ro
deputat@ovidiuraetchi.ro
zisu.stanciu@cdep.ro
stanciuzisu@gmail.com
vasile.horga@cdep.ro
horga.vasile@gmail.com
iulian.vladu@cdep.ro
cabinetparlamentar_vi@yahoo.com
rodiv@yahoo.com
savoiu@cdep.ro
icsavoiu@gmail.com
ion.stan@cdep.ro
ion.pargaru@cdep.ro
pargaruion@yahoo.com
georgica.dumitru@cdep.ro
george.dumitru@geo-sting.ro
radu.popa@cdep.ro
rovana.plumb@cdep.ro
carmen.moldovan@cdep.ro
caspasia@gmail.com
office.dep@fejerlaszlo.ro
horia.grama@cdep.ro
horiagrama@gmail.com
psdcovasna@yahoo.com
attilamarko@gmail.com
marton@cdep.ro
ibram.iusein@cdep.ro
ibramiusein@yahoo.com
maneavctr@yahoo.com
victor.manea@cdep.ro
remus.cernea@cdep.ro
remuscernea.ro@gmail.com
plavy12@yahoo.com
dobre.mircea@gmail.com
mihai.tararache@cdep.ro
mihai_t_lupu@yahoo.com
mihai.lupu@cdep.ro
voicu@cdep.ro
olteanucarmen@yahoo.com
dragomir.dep@gmail.com
pnl.constanta@pnl.ro
gheorghedragomir@cdep.ro
floringheorghe@cdep.ro
floringheorghe@gmail.com
eduard.martin@cdep.ro
eduard.martin@polaris.ro
eduardmartin73@gmail.com
danutculetu@yahoo.com
razvan.condurateanu@cdep.ro
manuela.mitrea@cdep.ro
manuelamitrea@yahoo.com
cristina.dumitrache@cdep.ro
dumitrache_ic@yahoo.com
petcu.adriana@yahoo.com
mircea.vicentiu@gmail.com
radu.zlati@cdep.ro
raduzlati.deputat@gmail.com
orosnadrian@yahoo.com
adrian.oros@cdep.ro
elenaceusan@yahoo.com
uioreanu@cdep.ro
cornel.itu@cdep.ro
psddej@yahoo.com
mateandras@cdep.ro
mateandras13@yahoo.com
adrian.gurzau@cdep.ro
contact@adriangurzau.ro
gurzauadrian@yahoo.com
scataniciu@yahoo.com
steluta.cataniciu@cdep.ro
deputat@aureliacristea.ro
slavomirgvozdenovici@yahoo.com
slobodan.ghera@cdep.ro
gs.ghera@gmail.com
rusu@cdep.ro
rusuvalentyn@yahoo.com
vali.blanariu@cdep.ro
ion.tabugan@cdep.ro
tabugani@yahoo.com
ion.mocioalca@cdep.ro
ion_mocioalca@yahoo.com
benga_ioan@yahoo.com
benga_ioan2@yahoo.com
dan.tocut@cdep.ro
tocut@xnet.ro
dantocut@yahoo.com
valeriaschelean@yahoo.com
agro_ildu@yahoo.com
vasile.iliuta@cdep.ro
deputat.iliuta@gmail.com
cabinetbals@steriu.ro
valeriusteriu@cdep.ro
steriuvaleriu@yahoo.com
valeriu@steriu.ro
ralu_ara@yahoo.com
raluca.surdu@cdep.ro
cabinet.danmotreanu@gmail.com
dan.motreanu@cdep.ro
danielflorea72@yahoo.com
daniel.florea@scaflorea.ro
androne_ionel@yahoo.com
aurel.niculae@cdep.ro
maria.dragomir@cdep.ro
totalchim@yahoo.com
titi.holban@cdep.ro
titiholban@yahoo.com
marian.ghiveciu@cdep.ro
marian_ghiveciu@yahoo.com
marcelciolacu@clicknet.ro
vice.ciolacu@primariabuzau.ro
coman.gheorghe@cdep.ro
enicolicea@cdep.ro
liderunpr@cdep.ro
andicocei@gmail.com
erland.cocei@cdep.ro
andi.cocei@yahoo.com
cezar.preda@cdep.ro
preda.cezar@gmail.com
adrian.mocanu@cdep.ro
deputatmocanuadrian@yahoo.com
livia.badulescu@gmail.com
campanieg@gmail.com
scutaru.george@cdep.ro
ioana86pnl@yahoo.com
daniel.fenechiu@cdep.ro
alin.petrache@frr.ro
rmironescu@ravmanagement.ro
mironescu@cdep.ro
contact@ravmanagement.ro
pnlcolegiul26@gmail.com
daniel.geanta@cdep.ro
rodica_nassar@cdep.ro
ralucaispir@yahoo.com
raluca.ispir@cdep.ro
podasca@cdep.ro
gabriela_podasca@yahoo.com
alinagorghiu@yahoo.com
deputat@alinagorghiu.ro
alinagorghiu@yahoo.com
dianatusa1978@gmail.com
diana.tusa@cdep.ro
deputat@dianatusa.ro
niculescu@cdep.ro
oanamizil@gmail.com
proman@clubmadrid.org
petre.roman@cdep.ro
mihai.dontu@cdep.ro
dontzum@yahoo.com
ion.ochi@cdep.ro
nelu_ochi@yahoo.com
brasov@psd.ro
iondinita@cdep.ro
contact@iondinita.ro
goticsa@xnet.ro
avocatadam@gmail.com
brasov@psd.ro
ialomitianu@cdep.ro
gabriel.andronache@cdep.ro
gabiandronache@yahoo.com
nitaemil01@yahoo.com
brasov@psd.ro
dani.zamfir@gmail.com
danielzamfir@cdep.ro
nitac@cdep.ro
const_nita@yahoo.com
brasov@psd.ro
bv59mar@yahoo.com
office@notariatvarga.ro
vasile.varga@cdep.ro
office@vasilevarga.ro
mihai.tudose@cdep.ro
mtudose@zappmobile.ro
cristian.rizea@cdep.ro
cristian.rizea@euroweb.ro
nazare@cdep.ro
nazare.alexandru@gmail.com
petreadorin@yahoo.com
dorin.petrea@cdep.ro
viorelmarian.dragomir@cdep.ro
mariananistordep@gmail.com
mkbalta2005@yahoo.com
nicoleciobanu@yahoo.com
verginel.gireada@cdep.ro
gireada_verginel@yahoo.com
cristianuimpex@yahoo.com
cabinetdeputat.roman@gmail.com
costel.soptica@cdep.ro
costel.soptica@yahoo.com
andrei.dolineaschi@cdep.ro
andrei.doli@gmail.com
parlamentar@gmail.com
ciofutamara@yahoo.com
roxana.florentina@cdep.ro
roxana.cdep@yahoo.com
liliana.minca@cdep.ro
l_ghervasuc@yahoo.com
lilianaminca.mediator@yahoo.com
daniel.suciu@cdep.ro
sms_237@yahoo.com
stelian.dolha@yahoo.com
stelian.dolha@cdep.ro
stelian@gmail.com
ioan.oltean@cdep.ro
pana_doina@yahoo.com
adrian.merka@cdep.ro
adrian_miroslav@yahoo.com
odon@rdsor.ro
lazamliviu@cdep.ro
lazamliviu@yahoo.ro
globaleuroest_consulting@yahoo.com
cupsa@cppartners.ro
cupsa@cdep.ro
cupsa@cmpartners.ro
office@cmpartners.ro
office@cppartners.ro
bogdan.danut@yahoo.com
gheorghe.costin@cdep.ro
info@csekeattila.ro
attila@csekeattila.ro
sorin.roman@cdep.ro
roman_ioan2006@yahoo.com
maria.draghici@cdep.ro
sonia_draghici@yahoo.com
varga@cdep.ro
varga.lucia@yahoo.com
florica.chereches@cdep.ro
fchereches@yahoo.com
viorelh@cdep.ro
viorel_h21@yahoo.com
valerian.vreme@cdep.ro
valerian.vreme@yahoo.com
nicu.marcu@cdep.ro
marcu.nicu@yahoo.com
ciubotaru@cdep.ro
lucian_win@yahoo.com
lucian.sova@cdep.ro
luciansova@yahoo.com
iancu.iulian@cdep.ro
palarionel@yahoo.com
ionel.palar@cdep.ro
apia.bacau@apia.org.ro
neculacosmin@gmail.com
pitumas@yahoo.ro
gabriel.vlase@cdep.ro
gvlase@yahoo.com
miron.smarandache@cdep.ro
directorptfd@gmail.com
directiaserviciipublice@yahoo.com
viorica.marcu@cdep.ro
theodor.nicolescu@cdep.ro
mirdraghici@yahoo.com
mihai.deaconu@cdep.ro
mihai.deaconu60@yahoo.com
marin.gheorghe@cdep.ro
daniel.constantin@cdep.ro
concordia.constrade@yahoo.com
catalin.teodorescu@cdep.ro
teoc65@gmail.com
gerea@cdep.ro
radu.vasilica@cdep.ro
raduvasilica@yahoo.com
bduvaz@cdep.ro
simona.bucuraoprescu@cdep.ro
simonabucuraoprescu@yahoo.com
ioana.dumitru@cdep.ro
gheorghe.firczak@cdep.ro
stefan.dalca@cdep.ro
dalca.stefan@yahoo.com
calimentecdep@yahoo.ro
calimente@cdep.ro
flavius.maduta@cdep.ro
flavius_maduta24@yahoo.com
eusebiu.pistru@cdep.ro
eusebiu_pistru@yahoo.com
eusebiu.pistru@gmail.com
caprar.dorel@yahoo.com
dorel.caprar@cdep.ro
claudia.boghicevici@cdep.ro
cabinet.boghicevici@yahoo.com
nenad2012@yahoo.com
ioan.dirzu@cdep.ro
ioan.dirzu@yahoo.com
ioan.dirzu@preferafoods.ro
comsa@cdep.ro
clementnegrut@yahoo.com
dan.simedru@cdep.ro
dansimedru@yahoo.com
potor@alba.astral.ro